Brandon Sekitto

I kritiska lägen är det extra kritiskt att skapa budskap som når alla och är formad utifrån olika levnadsförhållanden så de landar i rätt kontext.

Nu, mer än någonsin, behöver vi tänka på vilka vi inte når på grund av bristande perspektiv. Även det mest korrekta, informativa samhällsbudskap kan gå väldigt vilse om det enbart tilltalar delar av vårt samhälle eller skickas ut genom kommunikationskanaler som inte alls når alla.

Samhällskriser sätter ett smärtsamt finger på vem det offentliga pratar om när man säger ”allmänheten”. Den allmänhet som myndigheter och politiker vill nå är en diversifierad grupp så budskapet måste formuleras på olika sätt, olika språk, ha olika innehåll utifrån levnadssätt och sändas ut i fler kanaler för att nå så många som möjligt. Detta är inte något tyckande från min sida, detta är en brist som vi har fått lära oss tidigt under rådande omständigheten med Covid-19 spridningen i samhället.

När coronaviruset nu sprider sig över Sverige, rusar journalister för att hålla allmänheten informerad om statistik, riktlinjer och lagändringar. Redan nu kan vi se några misstag i kommunikationsarbetet som är uppenbara och viktiga att lära sig av. Det behövdes en kris av detta slag för att samhället skulle förstå att inkluderingsarbete som inte görs på rätt sätt kan vara en fråga om liv och död.

Expressens Frida Sundkvist rapporterade redan den 12 mars att det saknades information om coronaviruset på flera vanliga språk. Källa: https://www.expressen.se/nyheter/larmet-brist-pa-info-om-corona-pa-andra-sprak/

Aftonbladet den 7 april 2020. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Wb5JmG/sa-manga-personer-ar-coronasmittade–i-varje-stadsdel?fbclid=IwAR2uPrM4KoSays73szqOUK5mVRroJ9ndKHrDoRXjmthzGdzMmq9Yv0v89V8

Andra https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/brist-p%C3%A5-information-om-corona-p%C3%A5-flera-spr%C3%A5k-12532928

Läs mer här…